Våld i äldres nära relationer

Föreläsningen ”Våldet går inte i pension” genomför jag i samarbete med Brottsofferjouren Sverige och utgår från boken med samma namn. Boken som kom juni 2019 har jag också skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige.
Målgrupp är både ideell som offentlig/privat verksamhet (t ex hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård-och omsorgsverksamhet, vårdutbildningar, polisen,) men även alla som på något sätt arbetar med eller kommer i kontakt med äldre.
I föreläsningen beskriver jag bland annat i vilka skepnader våld i äldres nära relationer visar sig, statistik, faktorer som bidrar till våld, husdjursproblematiken, statistik, förövare och forskningsläget.

Jag, Eva Wassén Eriksson, har ett långt yrkesliv i offentlig verksamhet, bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef. Mer om mig kan du läsa på www.linkedin.com/in/eva-wassén-eriksson .
Du är varmt välkommen att kontakta mig om du och din verksamhet är intresserad av att få ökad kunskap om våld i äldres nära relationer och/eller hjälp med att ta fram en rutin/handlingsplan. Referenser och prisuppgift lämnas efter förfrågan.

Kontaktuppgifter:
eva@editum.se eller 072 – 569 30 58.

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.