Våldet går inte i pension

Föreläsningen ”Våldet går inte i pension – om våld i äldres nära relationer” erbjuder jag, Eva Wassén Eriksson. Den utgår från boken med samma namn som jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige. När den presenterades blev det ett stort intresse för att, genom en föreläsning, få mer kunskap om äldre och våld. De som anlitar mig för den här föreläsningen är bland annat länsstyrelser, regioner, kommuner, nationella och ideella organisationer.

Målgrupp är egentligen alla som på något sätt, professionellt eller ideellt, arbetar med eller kommer i kontakt med äldre.

I föreläsningen beskriver jag bland annat olika former av våld i äldres nära relationer, faktorer som bidrar till våld, tecken på våld, riskgrupper, riskfaktorer, förövare, hinder att lämna en relation, husdjur, statistik, forskningsläget, hur ställer man frågor om våld och var finns stöd. I dialog går vi också igenom fallbeskrivningar samt, beroende av upplägg, ett par korta filmer som handlar om försummelse och funktionshinderrelaterat våld.

För att yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter äldre personer utsatta för våld, ska kunna ge ett fullgott stöd, krävs god kompetens och förståelse av problematiken. Äldre är också en av de särskilt sårbara grupper som farit illa under pandemin och där kunskapspåfyllnad och medvetenhet om hur våld kan drabba äldre är angeläget.

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du och din verksamhet är intresserad av att få ökad kunskap om våld i äldres nära relationer och/eller hjälp med att ta fram en rutin/handlingsplan vid misstanke om våld i äldres nära relation.

Efter många år i olika funktioner inom hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet, bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef driver jag eget företag – Editum AB. Mer om mig kan du läsa på www.linkedin.com/in/eva-wassén-eriksson

Referenser och offert lämnas efter förfrågan.

Kontaktuppgifter:
eva@editum.se eller 072 – 569 30 58.

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.