Våld i äldres nära relationer

Hur kan det komma sig att våld i äldres nära relationer inte har lyfts fram i samma utsträckning som våld mot andra och när är man egentligen äldre?

Utifrån en gedigen research har jag, på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige, haft uppdraget att skriva en bok om våld i äldres nära relationer. Kunskapen om att våld i äldres nära relationer verkligen förekommer verkar vara i sin linda. Detta gäller även när det gäller handlingsplaner för hur en verksamhet ska handlägga ett ärende när det blir känt att våld förekommer.

Föreläsning
Jag erbjuder en föreläsning som kan läggas upp på olika sätt beroende av om verksamheten har en handlingsplan eller inte. Föreläsningen innehåller bland annat äldrebegreppet, vad är våld, statistik, faktorer som bidrar till våld, vad påverkar våld, demens, trygghet och forskningsläget.

Du som är intresserad av att du och din verksamhet ska få ökad kunskap om våld i äldres nära relationer och eventuell hjälp med att ta fram en handlingsplan kontakta mig .

Kontaktuppgifter:
eva@editum.se
eller 072 – 569 30 58.

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.