Våld i äldres nära relationer

Min föreläsning ”Våldet går inte i pension – om våld i äldres nära relationer- utgår från boken med samma namn som jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige. När den presenterades blev det ett stort intresse för att, genom en föreläsning, få ytterligare kunskap om äldre och våld. Intresset är fortsatt stort och fler ser ett behov av kunskap om äldre och våld bland annat utifrån den nya lag som trädde i kraft 1 juli 2023 som innebär att kommunerna har ansvar för det brotts- och våldsförebyggande arbetet.

Många har svårt att ta in att våld i äldres nära relationer förekommer och att förövaren kan vara en person som står den äldre nära. Men allt fler inser att det förekommer och vill ha mer kunskap om ett dolt samhälls- och folkhälsoproblem. De som anlitar mig för den här föreläsningen är bland annat kommuner, regioner, länsstyrelser, ideella och nationella organisationer. Samverkan med olika upplägg förekommer också och då kan det vara med brottsofferjourer, kommunernas säkerhetsansvarig/folkhälsosamordnare och polisen.

Föreläsningen riktar sig till alla som på något sätt, professionellt eller ideellt, arbetar med eller kommer i kontakt med äldre men även närstående, medborgare och beslutsfattare. Kort sagt alla som vill få fördjupad kunskap om våld i äldres nära relationer.

I föreläsningen beskriver jag bland annat olika former av våld i äldres nära relationer, tecken på våld, riskgrupper, riskfaktorer, förövare, hinder att lämna en relation, husdjur, statistik, hur ställer man frågor om våld och var finns stöd. Beroende av upplägg presenterar jag också ett par fallbeskrivningar och en kort film med efterföljande dialog.

För att yrkesverksamma, ideella och närstående som möter äldre personer utsatta för våld, ska kunna ge ett fullgott stöd, krävs god kompetens och förståelse av problematiken. Äldre är också en av de särskilt sårbara grupper som farit illa under pandemin och där kunskapspåfyllnad och medvetenhet om hur våld kan drabba äldre är angeläget.

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du och din verksamhet är intresserad av att få ökad kunskap om våld i äldres nära relationer och/eller hjälp med att ta fram en rutin/handlingsplan vid misstanke om våld i äldres nära relation.

Efter många år i olika funktioner inom hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet, bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef driver jag eget företag – Editum AB. Mer om mig kan du läsa på www.linkedin.com/in/eva-wassén-eriksson

Referenser och offert lämnas efter förfrågan.

Kontaktuppgifter:
eva@editum.se eller 072 – 569 30 58.

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.