Våldet går inte i pension

Föreläsningen ”Våldet går inte i pension – om våld i äldres nära relationer” erbjuder jag i samarbete med Brottsofferjouren Sverige (BOJ) och den utgår från boken med samma namn som jag skrivit på deras uppdrag.
Målgrupp är både ideell som offentlig/privat verksamhet (t ex brottsofferjourer, hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, vård-och omsorgsverksamhet, anhörigstödjare, vårdutbildningar, polisen, politiker) men egentligen alla som på något sätt arbetar med eller kommer i kontakt med äldre.
I föreläsningen beskriver jag bland annat olika former av våld i äldres nära relation, faktorer som bidrar till våld, tecken på våld, riskgrupper, demens som riskfaktor, förövare – vilka är de, husdjur, statistik, forskningsläget, hur ställer man frågor om våld och var finns stöd. Jag går också igen ett par fallbeskrivningar och visar en eller två korta filmer som handlar om försummelse och funktionshinderrelaterat våld.

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du och din verksamhet är intresserad av att få ökad kunskap om våld i äldres nära relationer och/eller hjälp med att ta fram en rutin/handlingsplan vid misstanke om våld i äldres nära relation.

Jag, Eva Wassén Eriksson, har ett långt yrkesliv i offentlig verksamhet, bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef. Mer om mig kan du läsa på www.linkedin.com/in/eva-wassén-eriksson

Referenser och prisuppgift lämnas efter förfrågan.

Kontaktuppgifter:
eva@editum.se eller 072 – 569 30 58.

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.