Våld i äldres nära relationer

Hur kan det komma sig att våld i äldres nära relationer inte har lyfts fram i samma utsträckning som våld mot andra åldersgrupper? Är äldre en homogen grupp och när är man egentligen äldre?

Föreläsning
”Våldet går inte i pension”
Kunskapen om att våld i äldres nära relationer verkligen förekommer skiftar stort mellan olika verksamheter och är helt beroende av om frågan är uppmärksammad eller inte. Detta gäller också om det finns fastställda rutiner/handlingsplaner för hur handläggning ska gå till när det blir känt att en patient, klient, brukare, boende eller medarbetare har utsatts för våld. Tyvärr är det allt för många verksamheter som saknar en rutin/handlingsplan.

Föreläsningen utgår från boken ”Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer” som jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige (BOJ). Föreläsningen genomför jag även i samarbete med BOJ och riktar sig till både idéburen som offentlig /privat verksamhet men också till alla som på något sätt arbetar med eller kommer i kontakt med äldre.
I föreläsningen tar jag bland annat upp
– i vilka olika skepnader våld i äldres nära relationer visar sig
– statistik
– faktorer som bidrar till våld
– vad påverkar våld
– demens som en riskfaktor
– förövare – vilka är de
– forskningsläget
– presentation om studiematerial som medföljer boken

Jag har ett långt yrkesliv i offentlig verksamhet, bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef. Mer om mig kan du läsa på www.linkedin.com/in/eva-wassén-eriksson .
Du är varmt välkommen att kontakta mig om du och din verksamhet är intresserad av att få ökad kunskap om våld i äldres nära relationer och/eller hjälp med att ta fram en rutin/handlingsplan. Referenser och prisuppgift lämnas efter förfrågan.

Kontaktuppgifter:
eva@editum.se eller 072 – 569 30 58.

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.