Våld i äldres nära relationer

Föreläsning om ”Våld i äldres nära relationer – Våldet går inte i pension utgår från boken med samma namn som jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige. När den presenterades blev det ett stort intresse för att, genom en föreläsning, få mer kunskap om äldre och våld. Intresset är fortsatt stort och de som anlitar mig för den här föreläsningen/utbildningen är bland annat kommuner, regioner, länsstyrelser, ideella och nationella organisationer.

Målgrupp är egentligen alla som på något sätt, professionellt eller ideellt, arbetar med eller kommer i kontakt med äldre.

I föreläsningen/utbildningen beskriver jag bland annat olika former av våld i äldres nära relationer, faktorer som bidrar till våld, tecken på våld, riskgrupper, riskfaktorer, förövare, hinder att lämna en relation, husdjur, statistik, forskningsläget, hur ställer man frågor om våld och var finns stöd. Beroende av upplägg presenterar jag också ett par fallbeskrivningar och en kort film med efterföljande dialog.

För att yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter äldre personer utsatta för våld, ska kunna ge ett fullgott stöd, krävs god kompetens och förståelse av problematiken. Äldre är också en av de särskilt sårbara grupper som farit illa under pandemin och där kunskapspåfyllnad och medvetenhet om hur våld kan drabba äldre är angeläget.

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du och din verksamhet är intresserad av att få ökad kunskap om våld i äldres nära relationer och/eller hjälp med att ta fram en rutin/handlingsplan vid misstanke om våld i äldres nära relation.

Efter många år i olika funktioner inom hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet, bland annat som utredare, utvecklingsledare och chef driver jag eget företag – Editum AB. Mer om mig kan du läsa på www.linkedin.com/in/eva-wassén-eriksson

Referenser och offert lämnas efter förfrågan.

Kontaktuppgifter:
eva@editum.se eller 072 – 569 30 58.

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.