Äldre över 65 år

Frågor som rör de cirka två miljoner äldre (över 65 år) är något som inte verkar vara högt upp på dagordningen utan betraktas som osynliga. Inte heller äldre och våld är något som det pratas om på barrikaderna. På uppdrag av Brottsofferjouren Sverige har jag skrivit boken ”Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer”. När boken kom blev den en ögonöppnare och fler och fler inser att de vet alldeles för lite om äldre och våld. Därför är jag ytterst tacksam att jag nu också som föreläsare runt om i Sverige får bidra till att sprida kunskap om ett dolt samhälls-/folkhälsoproblem.
——————————————————

Här följer inlägg som rör äldre. Hör gärna av dig om du har kommentarer.

Definition av våld mot äldre
Definitionen av våld mot äldre enligt Torontodeklarationen är 2022 är ”Enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskad/lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person”

Kognitiv sjukdom
Allt som oftast används uttrycket dement eller dementa. Det finns cirka hundra demensdiagnoser och Alzheimers sjukdom är den vanligaste. När man talar om demenssjukdomar är det begreppet kognitiv sjukdom som används i allt större utsträckning.

Tips på film
Jag brukar inte tipsa om filmer men ”Elizabeth is missing” är en ömsint berättelse om en demenssjuk kvinna som är besatt av en tanke. Om du kan avvara 1,5 timme och se en lysande Glenda Jackson i sin rollen som Maud kommer du garanterat bli berörd och få upp ögonen för demensproblematiken.
I Sverige har just nu mellan 130 000 – 150 000 en demensdiagnos. Antalet som drabbas ökar och sjukdomen är en riskfaktor att utsättas för våld men också att utsätta andra för våld.
(2022-06-21)

År 2030
År 2030 beräknas cirka 45 procent fler vara över 80 år än idag (2022). På vilket sätt kommer denna troliga utveckling påverka den kommunala vård- och omsorgen och vad kommer det att få för konsekvens för hälso- och sjukvården?
(2022-05-25)

Om kognitiva sjukdomar
Säg kognitiv sjukdom istället för demens! Lyssna till ett mycket bra program från SVTs ”Fråga doktorn”.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/chatta-om-demens-1
(2022-02-15)

Musik som intervention på äldreboende
En ny studie från Göteborgs universitet visar att musikupplevelser har en direkt koppling till upplevelse av hälsa och välbefinnande för äldre personer, anhöriga och personal som vårdar.
Resultaten bidrar till att identifiera vad som kan underlätta för äldre personer för att bevara och stärka sin existentiella hälsa. Det var tydligt hur musiken kunde hjälpa äldre att komma i kontakt med minnen vilket skänkte dem stor glädje och tillfredsställelse.
Läs mer på https://www.gu.se/nyheter/vetenskaplig-studie-av-musik-som-intervention-pa-aldreboenden
(2022-02-02)

Ny arvfondslag
Den nya arvfondslagen från 1 juli fick en ny målgrupp – äldre över 65 år!
Det innebär att föreningar och ideella organisationer med äldre som målgrupp nu kan söka pengar för att till exempel finansiera byggnation av lokaler och fleråriga utvecklingsprojekt. Kan handla om minskad ensamhet, förbättrad hälsa och aktiviteter mot åldersdiskriminering!
(Sedan tidigare kan föreningar och ideella organisationer som driver utvecklingsprojekt med fokus på barn, unga och personer med funktionsnedsättning söka pengar.)
Läs mer på www.arvsfonden.se
(2021-10-03)

Äldres psykiska ohälsa
Ett antal frågor som rör äldre (över 65 år) är inte på den offentliga dagordningen som de borde. Den här gången handlar det om att psykisk ohälsa bland äldre som är vanligt men som inte uppmärksammas tillräckligt. Folkhälsomyndigheten skriver i en nyligen publicerad lägesrapport att den psykiska ohälsan ofta ses som en naturlig del av åldrandet och kan därför vara svår att upptäcka. Därför behövs insatser för att stärka välbefinnandet bland äldre och identifiera riskfaktorer och symtom på psykisk ohälsa.
Observera att äldre är den åldersgrupp som mest sällan får specialiserad psykiatrisk vård och samtidigt är äldre den grupp där störst andel hämtar ut antidepressiva mediciner. Läs vidare i
Det är viktigt att förebygga psykisk ohälsa bland äldre — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
(2021-09-27)

När är man äldre?
I Sverige är vi äldre vid 65 års ålder. De flesta utvecklingsländer har accepterat WHO:s definition av äldre.
(Källa: whww.who.int)
I England säger man ”elderly” som betyder ”äldre, rätt gammal, lite till åren (kommen)”
(Källa: Nordstedts stora engelska ordbok, 2011)   
(2021-09-26)  

Kontaktuppgifter:
Välkommen att kontakta mig på eva@editum.se eller 072 – 569 30 58.

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.