Äldre över 65 år

Frågor som rör de cirka två miljoner äldre (över 65 år) är något som inte verkar vara högt upp på dagordningen utan de verkar betraktas som osynliga. Inte heller äldre och våld är något som det pratas om på barrikaderna! Jag har på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige skrivit boken ”Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer”. När boken kom blev den som en ögonöppnare och fler och fler inser att de vet alldeles för lite om äldre och våld. Därför är jag ytterst tacksam att jag nu som föreläsare runt om i Sverige får bidra till att sprida kunskap om ett dolt samhällsproblem.
——————————————————

Här följer inlägg som rör äldre. Hör gärna av dig om du har kommentarer.

Om kognitiva sjukdomar
Säg kognitiv sjukdom istället för demens! Lyssna till ett mycket bra program från SVTs ”Fråga doktorn”.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/chatta-om-demens-1
(2022-02-15)

Musik som intervention på äldreboende
En ny studie från Göteborgs universitet visar att musikupplevelser har en direkt koppling till upplevelse av hälsa och välbefinnande för äldre personer, anhöriga och personal som vårdar.
Resultaten bidrar till att identifiera vad som kan underlätta för äldre personer för att bevara och stärka sin existentiella hälsa. Det var tydligt hur musiken kunde hjälpa äldre att komma i kontakt med minnen vilket skänkte dem stor glädje och tillfredsställelse.
Läs mer på https://www.gu.se/nyheter/vetenskaplig-studie-av-musik-som-intervention-pa-aldreboenden
2022-02-02

Ny arvfondslag
Den nya arvfondslagen från 1 juli fick en ny målgrupp – äldre över 65 år!
Det innebär att föreningar och ideella organisationer med äldre som målgrupp nu kan söka pengar för att till exempel finansiera byggnation av lokaler och fleråriga utvecklingsprojekt. Kan handla om minskad ensamhet, förbättrad hälsa och aktiviteter mot åldersdiskriminering!
(Sedan tidigare kan föreningar och ideella organisationer som driver utvecklingsprojekt med fokus på barn, unga och personer med funktionsnedsättning söka pengar.)
Läs mer på www.arvsfonden.se
(2021-10-03)

Äldres psykiska ohälsa
Ett antal frågor som rör äldre (över 65 år) är inte på den offentliga dagordningen som de borde. Den här gången handlar det om att psykisk ohälsa bland äldre som är vanligt men som inte uppmärksammas tillräckligt. Folkhälsomyndigheten skriver i en nyligen publicerad lägesrapport att den psykiska ohälsan ofta ses som en naturlig del av åldrandet och kan därför vara svår att upptäcka. Därför behövs insatser för att stärka välbefinnandet bland äldre och identifiera riskfaktorer och symtom på psykisk ohälsa.
Observera att
äldre är den åldersgrupp som mest sällan får specialiserad psykiatrisk vård och samtidigt är äldre den grupp där störst andel hämtar ut antidepressiva mediciner. Läs vidare i
Det är viktigt att förebygga psykisk ohälsa bland äldre — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
(2021-09-27)

När är man äldre?
I Sverige är vi äldre vid 65 års ålder. De flesta utvecklingsländer har accepterat WHO:s definition av äldre.
(Källa: whww.who.int)
I England säger man ”elderly” som betyder ”äldre, rätt gammal, lite till åren (kommen)”
(Källa: Nordstedts stora engelska ordbok, 2011)   
(2021-09-26)  

Kontaktuppgifter:
Välkommen att kontakta mig på eva@editum.se eller 072 – 569 30 58.

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.