Min släktforskning

Bilden ovan visar Atlantic City, New Jersey, Amerika år 1914. Staden är en viktig pusselbit i den släkthistoria som berättats under hela min uppväxt. För att få klarhet i om det överhuvudtaget var någon substans i det jag hört bestämde jag mig för att börja nysta i historien. Det blev en spännande resa och historien om Sven August och Edvard blev en bok. Så började mitt stora intresse för släktforskning. Boken om Sven August och Edvard, ”Käre broder Edvard – i en emigrants fotspår” blev också starten på mitt företag – Editum AB.

Jag kommer att här, så fort tiden tillåter, berätta mer om min egen släktforskning och vad den har inneburit för mig. Men även tankar om varför det är så spännande att fördjupa sig i vad som hänt tidigare generationer och leta efter information i gamla arkiv.

Att släktforska handlar inte enbart om att gå bakåt och kartlägga tidigare generationer utan även att leta efter nu levande släktingar. Där har DNA varit till stor hjälp i sökandet. För mig har det inneburit att jag nu har träffat och har regelbunden kontakt med flera mycket nära släktingar som jag inte visste fanns!