Bokrecensioner/Artiklar

Clotilde – i en ädel dams fotspår

 • Lokaltidningen har uppmärksammat min senaste bok ”Clotilde – i en ädel dams fotspår”
  https://www.provinstidningen.se/2022/02/09/amalsforfattare-aktuell-med-bok-om-den-adla-damen-clotilde/
 • Från närstående till ett av fosterbarnen kom i december en hälsning ”Vi vill tacka dig för en fantastisk bok och spännande läsning för oss…..” .
  ——————————————————————————————————————

Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer

 • Den här boken har jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige och recensioner finns därför inte tillgängliga här.
  ———————————————————————————————————————-

I brottets skugga – en bok om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation

 • Den här boken har jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige och recensioner finns därför inte tillgängliga här.
  ———————————————————————————————————————-

Smärtsam närhet – en bok om våld i nära relation

 • Den här boken har jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige och recensioner finns därför inte tillgängliga här.
  ———————————————————————————————————————-

Agenter, propaganda och motståndsrörelse
faktorer som påverkade Amerikaemigrationen

 • Från Hamburgsund…….
  ”Intressant och lärorik resa om Amerikas emigration. Det gav mig lust att läsa ut boken i ett svep. Jag ville se hur det gick för personerna. Du har lagt ner mycket arbete med att söka underlag och forska fram underlag till din bok för att vara trovärdig.
  Boken gav mig förståelse för emigranternas start på sin livsresa. Boken är en bra informationskälla hur det startade och varför det ebbade ut. Trevligt med inledande verser från emigrantvisa i varje kapitel och korten du letat fram gav boken kött och blod. Boken är lättläst och intressant skriven.
  Bra Eva – fortsätt med att skriva. Du är grundlig och det är roligt att läsa.”
  Från en bokköpare i Hamburgsund
 • Gotlands Allehanda – 3 augusti 2017
  ……”Boken är en utmärkt bok för den som står i begrepp att börja släktforska och vet om att det finns släkt i USA. ……….Eriksson ger sig i kast med att förklara emigrationen. Det är en svår fråga och har analyserats och granskats av många historiker och resultatet finns att läsa i relativt många intressanta verk. I sin bok ger hon en sammanfattning av denna forskning blandad med tankegångar från skönlitteratur.
  – Torsten Daun – Historiska Föreningen på Gotland Almerna
 • Nättidningen Svensk Historia – nyhetsbrev vecka 27
  I senaste numret av nyhetsbrevet (2017-07-10) kan du läsa om min bok. Läs mer här.
 • Från BTJ-häftet 22 juni 2017…..
  ………….”Läsaren får i denna nya bok en god uppfattning om de bakomliggande orsakerna till emigrationen och de regler som omgärdade de som ville emigrera. På ett intressant sätt beskriver Eva Eriksson den organiserade propaganda som fanns såväl för som mot emigrationen. Speciellt intressant är beskrivningen av de olika agenter och ”värvare” som arbetade för att så många som möjligt skulle emigrera. Författaren levandegör på ett utmärkt sätt det historiska skeendet med enskilda människoöden. ………”
  – BTJ-häftet nr 17 – 2017. Lektör: Christer Olsson
    (BTJ = f.d. Bibliotekstjänst som är ett svenskt företag som levererar medieprodukter
  och informationstjänster till professionella användare, framför allt kunskaps- och
  forskningsverksamheter såsom bibliotek, universitet och organisationer.)
  —————————————————————————————————————-

Det är så tyst omkring mig

– Dagens Samhälle 22 december 2016

 •  Från BTJ-häftet nr 5 2017
  …..” en kriminalhistoria som utspelas i nutida värmländska miljöer med polisen Johanna Tranell i centrum. Det är en smått finurligt uppbyggd, vardagsrealistisk intrig kring landstingsrådet Margit Nilsson, som hittas mördad i en källare. Erikssons återhållsamma berättarton ger romanen ett tilltalande lugn i sin skildring av de inre konflikter som finns i den maktkamp som råder på dessa politiska höjdarnivåer……”
  – BTJ-häftet nr 5, 2017. Lektör: Ingvar Engvén
  —————————————————————————————————————–

Käre broder Edvard – i en emigrants fotspår

 • Från en bokköpare
  Vill gärna höra av mig ang. din fina bok ”Käre broder Edvard”. Den gav mig mycket nöje, glädje samt framförallt ny inspiration i min släktforskning…..”
  – Bokköpare på västkusten december 2016
 • Från Stadsbiblioteket i Göteborg
  Om min föreläsning på Trappscenen, Stadsbiblioteket i Göteborg  den 2 november 2016 kan du läsa här.
  …….”Eva Eriksson har följt de båda bröderna i spåren och en historia växer fram. Det intressanta med boken är att den är en mix av förmodade eller verkliga händelser och ordväxlingar, utifrån den kunskap som breven ger. Berättelsen stöds av inklippta citat från brevväxlingen mellan bröderna. Samtidigt leds man in i den faktiska verklighet som mötte en emigrant vid den tiden. Tanken går till de egna släktingar, som kanske vandrade just samma väg och måste ha mötts av samma omständigheter som August gjorde. Man kan rent konkret, med bokens hjälp, vandra tillsammans med emigranterna och känna in atmosfären på Sillgatan och Packhuskajen, där de resande trängs inför avfärden. Samtidigt ser man det nya amerikanske samhället växa fram genom alla nya medborgare från den gamla världen, som ville något mer med sitt liv. Eriksson har gjort ett gediget forskningsarbete i arkiv och på plats och boken har också ett intressant bildmaterial”.
  – Margareta, bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Göteborg och Bokbussen
 • Skriv en bok om din släkt
  I Släkthistoriskt Forum nr 4 – 2016 finns en artikel ”Skriv om släkten” skriven av Eva Johansson om hur man kan skriva sin släktberättelse. Hon har tagit med min bok som ett exempel på släktberättelse. Tack Eva!
  – Släkthistoriskt forum nr 4/2016
 • Boktips för emigrantforskare
  Släktdata tipsar på sin blogg om min bok. Läs här .
 • Bokens Dag i Bengtsfors 7 november
  Kjell-Åke Andersson är initiativtagare till den första Bokens Dag i Bengtsfors. Jag blev inbjuden att prata om och sälja min bok. Ett trevligt arrangemang som förhoppningsvis återkommer. Mycket glädjande blev boken uppmärksammad i artiklar både i Dalslänningen, NWT och PD.
 • Ett dalsländskt emigrantöde
  ”…..Författaren har varken skrivit en fackbok eller roman utan något däremellan, en dokumentär berättelse som byggts upp med fantasins hjälp. Boken är rikt illustrerad med gamla fotografier som ger den extra värde. Trots mycket fakta är allt lättsamt beskrivet och Eva Eriksson har ett levande och lättillgängligt språk. Genom många detaljer ger hon oss en bild av den här tiden…… Ett extra plus är den avslutande litteraturlistan som kan ge andra släktforskare tips. Trots få uppgifter om Augusts liv i Amerika har Eva Eriksson skrivit en intressant historia utifrån sin släktforskning. Det är hennes debutbok och kanske kommer det fler. Inte minst kan boken säkert inspirera fler släktforskare att skriva sin släktberättelse men också ge andra läsare en inblick i vad utvandring kan innebära för den enskilde”
  – Släkthistoriskt Forum nr 4/2015
 • En fantastisk liten bok om drömmar och svek
  Eva Eriksson på Kilsholm har skrivit en fin bok om sin förfader Edvard och inte minst hans bror August, som lämnade fru och barn för Amerika – för att aldrig komma tillbaka. Käre broder Edvard heter boken, som är ett resultat av Eva Erikssons släktforskning. Den är väl värd att läsa. Fakta har på ett förtjänstfullt sätt blandats med fiction, vilket gör att man rycks med i berättelsen…….Framförallt skildringen av uppbrottet från Rosenrönningen och Kilsholm, roddturen över till Åmål, resan till Göteborg och förväntningarna inför resan, är strålande prosa…….”
  – Provinstidningen Dalsland 26 mars 2015
 • Unik brevsamling inspirerade till bok
  En samling hundraåriga brev sporrade Eva Eriksson att följa en emigrerande släkting i spåren. Från 1893 till 1917 skrev han hem till sin bror i Dalsland. Resultatet av Evas forskande blev hennes första bok….. I boken varvar Eva Eriksson berättelsen om August och Edvard utifrån breven och andra källor med faktabaserade kapitel om emigrationen, resorna över Atlanten och livet i Amerika….”
  – Släkthistoria nr 3/2015