Aktuellt

Maj 2023
Under våren har jag bland annat utbildat en hel socialförvaltning i våld i äldres nära relationer. Ett stort engagemang och bra dialoger har präglat dagarna.

Januari 2023
Årets första vecka och idag måndag 2 januari har två helt olika verksamheter hört av sig och bokat en föreläsning.
Så viktigt att allt fler får kunskapspåfyllnad i att möta äldre som kan ha utsatts/utsätts för våld.
————————

Oktober 2023
Har idag (december 2022) fått bokning av föreläsning i oktober 2023! Det är en stor nationell organisation. Så inspirerande!
———————–

Våren 2023
Ser fram emot våren 2023 då ett antal uppdragsgivare har bokat in flera föreläsningar! Det är både kommuner och en för mig helt ny och stor aktör. Ser fram emot att få dela med mig av min kunskap om äldre och våld!
————————

På Öland
Haft ett par dagar på Öland och utbildat kommunala medarbetare. Vilken energi!
————————-

Från Sverige Radio Väst
Inför min föreläsning i Åmål den 11 oktober blev jag intervjuad av Charlotte Andersson på Radio Väst. Här kan du lyssna till intervjun – https://sverigesradio.se/artikel/vill-uppmarksamma-relationsvald-bland-aldre-sexuella-valdet-mest-skamfyllt.  
————————-

En eftermiddag om våld i äldres nära relationer i Åmål
Den 11 oktober anordnade Brottsofferjouren Fyrbodal, polisen och kommunen en eftermiddag om våld i äldres nära relationer. Jag hade förmånen att vara inbjuden med min föreläsning ”Våldet går inte i pension”. Det blev en bra eftermiddag med stort engagemang och många frågor.
———————-
Antivåldsveckan i Stockholms stad

Är så tacksam och inspirerad av att jag med min föreläsning, ”Våldet går inte i pension”, får delta i Stockholms stad och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings interna arbete för att stoppa och förebygga våld!
Se länk: https://start.stockholm/antivaldsveckan/ 
————————-
I brottets skugga
Äntligen har boken ”I brottets skugga – en bok om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation” presenterats. Boken som kan beställas fr o m idag (23 september) har jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige.
Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för ideella och yrkesverksamma som möter barn och unga som är eller varit utsatta för olika slags våld. I boken finns förslag på upplägg av studiecirkel och kan också användas i olika utbildningsinsatser.
—————————–
Hösten närmar sig…
Är tacksam att under hösten få möta så många som vill få kunskapspåfyllnad om våld i äldres nära relationer. Det är bland annat statliga myndigheter, olika kommunala verksamheter, pensionärsorganisationer och ideella organisationer. Och så roligt att få åka ända upp till Hälsingland och olika delar i södra Svealand och Götaland. Med andra ord får jag förmånen att besöka en himla massa platser och få möta både bekanta och nya ansikten. (30 augusti)
————————–
Släktforskning och släktsafari
Igår (15 juni) genomförde jag den sista föreläsningen för våren. Nu väntar en sommar med släktforskning, släktsafari med nyfunna släktingar och förberedelser inför höstens föreläsningar.
————————–
Tidningen Släkthistoriskt Forum
I senaste numret av tidningen (nr 2-2022) nämner de min senaste bok ”Clotilde – i en ädel dams fotspår”. Så kul!
—————————-
Föreläsningar
Nu när restriktionerna släppt har det droppat in förfrågningar om fysiska föreläsningar både under senvåren och i höst. Så tacksam!
——————————
Provinstidningen Dalsland
Lokaltidningen, Provinstidningen Dalsland, skriver om min senaste bok. Tack Liselotte för artikeln om den ädla damen Clotilde.
https://www.provinstidningen.se/2022/02/09/amalsforfattare-aktuell-med-bok-om-den-adla-damen-clotilde/  
—————————
Clotilde – i en ädel dams fotspår
Boken som kan beställas från och med 20 januari handlar om Clotilde von Höpken (1850-1934) som jag har upptäckt att i det tysta medverkat till ett bättre liv för många. Hon valde för egen del att leva ett annat liv än det som förväntades av en förmögen adlig kvinna. Clotilde ville ha familj men inte gifta sig och vara beroende av en man. Men med många fosterbarn fick hon den familj hon önskade sig. Med den här boken beskriver jag hennes liv och extraordinära sociala gärning för en bredare publik och jag vill ge fosterbarnens efterlevande en möjlighet att ta del av livet hos Clotilde. Som släktforskare vill jag också visa vilken skatt som finns i våra arkiv. Det har varit en strävan att i möjligaste mån ha illustrationer från den tid som boken spänner över. Det har varit möjligt tack vare privata kontakter, fosterbarnens efterlevande och offentliga arkiv. 
Jag tackar speciellt Riddarhuset som har beviljat mig kulturstöd för att trycka boken. Även ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit med foton, brev och annat material som har möjliggjort boken. 
————————–
Kan nu avslöja
För ett år sedan fick jag kulturstöd för att skriva min sjunde bok! Boken är nu färdigskriven och den är planerad att komma från tryckeriet i mitten av januari!
—————————
Äntligen!
Idag (7 oktober 2021) första fysiska första föreläsningen sedan mars 2020. Jag har varit i Varberg och föreläst för engagerade frivilligarbetare i Brottsofferjouren Halland. Resten av hösten är inbokad i en hel rad spännande verksamheter som kommer att få kunskapspåfyllnad om våld i äldres nära relationer.
———————————
Tacksamhet
Är så tacksam över att samtliga föreläsningar, som pga covid-19 ställdes in våren 2020, är framflyttade till hösten 2021 och våren 2022! Är även tacksam över att regioner och kommuner som jag inte har haft kontakt med tidigare hört av sig och bokat föreläsningar. Tack alla!
Jag fortsätter också parallellt med släktforskning – både för egen del och andras. Viss forskning är möjligt hemma vid datorn men är tyvärr svårare nu när de flesta arkiv och museer har mycket begränsade öppettider eller helt stängt.
——————————–
Bok om barn och våld
Boken om barn och våld som jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige är nu klar  (mars 2020) och på väg för grafisk formgivning. Beräknas komma från tryckeriet hösten 2021.
——————————–
Covid-19
Covid-19 har påverkat oss alla på ett eller annat sätt.  Mina föreläsningar, både ”Våldet går inte i pension” och de som handlar om Amerikaemigrationen/släktforskning, som var inbokade efter mitten av mars i år (2020) flyttades till hösten i hopp om att de skulle kunna genomföras då. Men nu är det fortfarande restriktioner så  återigen är samtliga framflyttade till  våren och hösten 2021. 
Det har även tillkommit  nya uppdrag från offentliga verksamheter som, utifrån äldres isolering, insett att deras kunskap om våld i äldres nära relation behöver stärkas.
———————————–
Den tredje boken om våld
Har för tredje gången fått förtroendet av Brottsofferjouren Sverige att skriva ytterligare en bok om våld. Den här gången kommer den att handla om barn och våld.
————————————
Smärtsam närhet – en bok om våld i nära relation
Nu är ytterligare en bok om våld i nära relation som jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige kommit från tryckeriet – Smärtsam närhet – en bok om våld i nära relation!  Den finns för beställning från www.boj.se och kan fås för enbart portokostnader. 
Boken är avsedd att förbättra stödet till våldsutsatta personer och för att synliggöra olika typer av våld. Boken varvar fakta med anonymiserade fallbeskrivningar från lokala jourer. I boken finns även förslag på upplägg av en studiecirkel med fyra träffar, och den passar bra att använda i olika utbildningsinsatser men också för den som föredrar enskild läsning.
————————————–
Ny bok om våld i nära relation
På uppdrag av BOJ har jag skrivit ytterligare en bok om våld i nära relation. Är nu (mars 2020) lämnad till trycket  och beräknas finnas för beställning i maj.
——————————————
Artiklar i PD och NWT
Intervju i PD (29/8) och NWT (30/8) med mig  om boken (Våldet går inte i pension) som jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige. Positiva artiklar som har gett oväntad feedback.
——————————————-
Den andra boken om våld 
Boken ”Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer” har fått ett fantastiskt mottagande.  Är så otroligt glad över att Brottsofferjouren Sverige har gett mig förnyat förtroende att skriva ytterligare en bok om våld. Den beräknas komma från tryckeriet våren 2020.
——————————————-
Riksdagsseminarium om våld i äldres nära relationer
11 juni är jag inbjuden till riksdagsseminarium om våld i äldres nära relationer.  Det kommer att bli panelsamtal och filmvisning i anslutning till världsdagen om våld och övergrepp mot äldre.
I anslutning till seminariet kommer boken ”Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer” att delas ut.
—————————————-
Våldet går inte i pension
Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationerär titeln på boken som jag skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige (BOJ). En bok som uttryckligen av många är både efterfrågad och angelägen.  I boken finns även förslag till en studiecirkel och jag hoppas att många nappar på möjligheten att ta sig an dessa frågor.

Jag är stolt och hedrad över att ha fått förtroendet att skriva just denna bok och kommer nu att, i samarbete med BOJ, föreläsa om våld i äldres nära relationer. Föreläsningen utgår från boken och riktar sig till både offentlig som idéburen verksamhet men även till alla som på något sätt arbetar med eller kommer i kontakt med äldre. I föreläsningen beskriver jag bland annat i vilka olika skepnader våld i äldres nära relationer visar sig, statistik, faktorer som bidrar till våld, vad påverkar våld, demens, trygghet och forskningsläget.
(Boken finns att beställa  från BOJ i början av juni.)
————————————–
Tidningen Brottsoffer
Brottsofferjourens senaste nummer av tidningen Brottsoffer har som tema ”Brott mot äldre”. Bland artiklarna finns en intervju med mig inför lanseringen av den kommande boken om våld i äldres nära relationer – https://lnkd.in/dpVZtp9
—————————————–
Intervju i P4 Värmland
Idag (190222) intervjuades jag i P4 Värmland om min föreläsning i Arvika om våld i äldres nära relation. Här kan du lyssna på intervjun.
—————————————–
Internationella Brottsofferdagen 
Den 22 februari är det Internationella Brottsofferdagen och jag är inbjuden att föreläsa i Arvika . Rubriken är ”Våldet går inte i pension” och föreläsningen är utifrån boken jag har skrivit på uppdrag av Brottsofferjouren Sverige. 
Fler föreläsningar väntar runt om i Sverige på samma tema. Eftersom kunskapen om våld och äldre är begränsad är det en förmån att få vara med om att fler får upp ögonen för att våld och äldre faktiskt förekommer.
En spännande kombination är det att få föreläsa om släktforskning och våld i äldres nära relationer!
—————————————–
Intervju P4 Värmland om släktforskning
Släktforskning (och DNA) intresserar allt fler – även P4 Värmland! Här kan du lyssna på 1:09 som är en del av intervjun (181023). Hela samtalet handlar om uppsvinget av släktforskning och varför det är så intressant.
———————————————

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.